HOME PAGE WEBMAIL
(vir alle gebruikers)
 PLATINUM SPONSORS
(Klik op foto vir skakel na borge se webblad)

Home
Skoolhoof
Application Forms
School Background
IT
Everjas - Klerebank
Staff
Academics
Procura
Newsletters/ Nuusbriewe
Photo Gallery
Sport
Kontak ons
Ever News
Borge / Bemarking
Nasorg / After Care
School Fees
Kultuur
Liefdadigheid
Skolierpatrollie
Consolidi Trust
Oueraksie

 

 

 

 

 

 

 


VAN DIE SKOOLHOOF SE KANTOOR

Geagte Ouers / Dear Parents

Dit is ‘n cliché om te verwys na veranderende tye.   Wanneer dit ter sprake kom, reageer sommige mense met opgewondenheid en entoesiasme, maar ander verklank ‘n negatiwiteit en sommer net antagonisme.

 

But yes, we are indeed living in changing times.  The mere fact shocks us to responses that has to provide stability in the lives of our children.

 

Daarom ‘n ernstige beroep op alle rolspelers in kinders se lewens, hetsy ouers, onderwysers, kerke, gesinne, wie ook al, om genoegsame en duidelike prioriteite te verleen aan die behoud van kernwaardes en beginsels. Gaan vergewis u en u gesin net weer wat die kernwaardes van Laerskool Eversdal is!

 

May we meanwhile continue to build, and build … and build our children. 

 

Geniet die groei van u kind!

·         Evergroete / Kind regards

HENK ARANGIES
LAERSKOOL EVERSDAL PRIMARY SCHOOL
HEADMASTER


PERSONEEL VERJAARSDAE
STAFF BIRTHDAYS


 

Private Bag X4, Eversdal, Durbanville, 7550,
 
Western Cape

Telephone:  (021) 976-8134
                            

FAX
:  (021) 976-1569 


OINK TE HUUR!

 

Goed toegerus vir funksies asook werkswinkels.

 

Parking on premises with security guard.

 

Contact:

 Mrs Sarie Havinga

 021 976 8134 for details.


SCHOOL HOURS FOR 2014 /
SKOOLURE VIR 2014

Gr. 1 - 2           07:45 - 13:00 Mon - Thurs.

                        12:30  Friday.

 

Gr. 3 - 7           07:45 - 14:10 Mon - Thurs.

                        13:00 Friday.


 

 

 


 

NUUTSTE EVERFOKUS /
LATEST EVER FOCUS

 


 

JAARBOEK 2014 / YEAR BOOK 2014
 

Ons beplan om aan die einde van hierdie jaar ons eerste jaarboek te publiseer. In order to keep the costs involved as low as possible, we would like to invite you to become a sponsor by sponsoring one page (or more) at R1 000 each. 

 

Kontak asseblief vir Mariella Holmes in dié verband by mholmes@eversdal.org.za We are looking forward to hearing from you.

 


OUERSKAPKONFERENSIE / PARENTHOOD CONFERENCE

 

TEMA /THEME: BACK TO BASICS: CHARACTER EDUCATION

SPEAKER /SPREKER: DR. JEANETTE DE KLERK – LUTTIG

DATE: 2014-05-06

TIME: 18:30
JACK VAN RENEN HALL


WêRELDBOEKEDAG 23 APRIL
WORLD BOOK DAY

 

 GENERAL INFORMATION / ALGEMENE INLIGTING
 

CLOTHING POLICY (ENG) 2014

KLEREBELEID (AFR) 2014

BRIEF VAN DIE BEHEERLIGGAAM KWT 1
LETTER FROM GB TRM 1

TERM LETTER
KWARTAALBRIEF

EVERNET (DEUR GR.7 LEERDERS)

BUITEMUURSE PROGRAM - KWT 2 - 2014
EXTRA-MURAL PROGRAMME - TERM 2 - 2014

KALENDER / CALENDER TRM 2 - 2014

SIEN AL DIE NUUTSTE FOTO'S IN DIE GALERY
SEE ALL THE LATEST PHOTOS IN THE GALLERY

WKOD GOEDGEKEURDE SKOOLKWARTALE VIR  2014
WCED APPROVED SCHOOL TERMS FOR 2014

WKOD KALENDER 2015 / WCED CALENDER 2015

PUMBA MENU 2014

EVERSDAL KUNSKLUB KWT 2 - 2014 / EVERSDAL ART CLUB TRM 2 2014

 


 

"SCHOOL COMMUNICATOR"
 

Die School Communicator is 'n sagtewareprogram wat al die nuutste skolenuus en ander belangrike inligting direk na u persoonlike rekenaar stuur.

 

We encourage all parents to install the School Communicator, keeping you updated on your child's school life and activities!

 

www.school-communicator.com/downloads

 

Select : Laerskool Eversdal Primary.

 


 

 

 

 

 

 

 

                                  

Updated by Bonnie Malan and Chris Mostert