HOME PAGE WEBMAIL
(vir alle gebruikers)
 PLATINUM SPONSORS
(Klik op foto vir skakel na borge se webblad)

Home
Skoolhoof
Application Forms
School Background
IT
Everjas - Klerebank
Staff
Academics
Procura
Newsletters/ Nuusbriewe
Photo Gallery
Sport
Kontak ons
Ever News
Borge / Bemarking
Nasorg / After Care
School Fees
Kultuur
Liefdadigheid
Skolierpatrollie
Consolidi Trust
Oueraksie

 

 

 

 

 

 


VAN DIE SKOOLHOOF SE KANTOOR

Geagte Ouers /
Dear Parents

Ons het 'n wonderlike week van sport en aktiwiteite in ons jaarlikse interskole teen Laerskool Durbanville beleef.  Ons speel nog eerskomende Woensdag 'n klompie junior hokkiewedstryde.

What an experience as well as an opportunity to learn many lessons.  Tough competition was experienced at different levels - chess, hockey, rugby, golf and public speaking.
 

Ons kinders moes die naweek die volgende leer:

 

     om teleurstelling te hanteer;

     om vas te byt tot die einde van die wedstryd;

     om kalm te bly as die druk groot is;

     om waardig te wen en te verloor;

     om onder alle omstandighede die waardes en norme te ondersteun wat jou skool en jou ouerhuis jou probeer leer.

 

A great thanks to you, our parents, for your great support.  When our learners were faced with very strong competition, most of our parents supported their children and teams through thick and thin. The week had so many highlights and our supportive parents were part of this.

 

Lees meer / Read more....

 

May we all have a wonderful DAMUS.

Evergroete / Kind regards

HENK ARANGIES
LAERSKOOL EVERSDAL PRIMARY SCHOOL
HEADMASTER


PERSONEEL VERJAARSDAE
STAFF BIRTHDAYS


 

Private Bag X4, Eversdal, Durbanville, 7550,
 
Western Cape

Telephone:  (021) 976-8134
                            

FAX
:  (021) 976-1569 


SCHOOL COMMUNICATOR"
 

Die School Communicator is 'n sagtewareprogram wat al die nuutste skolenuus en ander belangrike inligting direk na u persoonlike rekenaar stuur.

 

We encourage all parents to install the School Communicator, keeping you updated on your child's school life and activities!

 

www.school-communicator.com/downloads

 

Select : Laerskool Eversdal Primary.


 

School Communicator now available on Windows mobile devices and the Nokia Lumia. 

 

You can now download the School Communicator from your Windows store for any Windows tablets and Windows smartphones, including the Nokia Lumia. Search for d6 School Communicator in the Windows store or follow the link

 

Link: http://www.school-communicator.com/download.php

 


 

 


LATEST EVER FOCUS
NUUTSTE EVERFOKUS


DAMUS - 2014


TYGERBERG INTERNASIONALE EISTEDDFOD

EVERSDAL  spog vanjaar met nie minder as drie aspirant kunstenaars wat die hoogste punte behaal het vir hulle kunswerke in hulle ouderdomsgroepe op die TYGERBERG INTERNASIONALE EISTEDDFOD nie.  Hulle is vlnr  Christian van Heerde  GR. 4,  Janke Beetge GR. 1 en Walter Swart GR. 3.  Baie geluk EVERS!! Dis voorwaar n groot prestasie.  Hierdie kunswerke, en ook al die ander wat ons ingeskryf het, is tans  op n uitstalling te sien by die TYGERBERG KUNSSENTRUM.  Gaan maak gerus n draai.GENERAL INFORMATION / ALGEMENE INLIGTING 

HELP THE RURAL CHILD

EVERSDAL KUNSKLUB/ART CLUB TRM 3

EVERFOKUS/ EVER FOCUS
(Non-School Sports Edition)
27-06-2014

CLOTHING POLICY (ENG) 2014

KLEREBELEID (AFR) 2014

BRIEF VAN DIE BEHEERLIGGAAM KWT 2
LETTER FROM GB TRM 2

TERM LETTER/ KWARTAALBRIEF

EVERNET (June)
(By Gr.7 learners)


EXTRA-MURAL PROGRAMME TRM 3
BUITEMUURSE PROGRAM KWT 3

KALENDER / CALENDER TRM 3 - 2014

SIEN AL DIE NUUTSTE FOTO'S IN DIE GALERY
SEE ALL THE LATEST PHOTOS IN THE GALLERY

WKOD GOEDGEKEURDE SKOOLKWARTALE VIR  2014
WCED APPROVED SCHOOL TERMS FOR 2014

WKOD KALENDER 2015 / WCED CALENDER 2015

PUMBA MENU 2014


 

JAARBOEK 2014 / YEAR BOOK 2014
 

Bestellings vir ons eerste volkleur glans jaarblad word ingewag.

 

Betalings kan by die klasopvoeder of mev. Sarie Havinga gemaak word.

 

R100 per eksemplaar.

 


SCHOOL HOURS FOR 2014 /
SKOOLURE VIR 2014

Gr. 1 - 2           07:45 - 13:00 Mon - Thurs.

                        12:30  Friday.

 

Gr. 3 - 7           07:45 - 14:10 Mon - Thurs.

                        13:00 Friday.


 
   
     
       

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

                                  

Updated by Bonnie Malan and Chris Mostert