HOME PAGE WEBMAIL
(vir alle gebruikers)
 PLATINUM SPONSORS
(Klik op foto vir skakel na borge se webblad)

Home
Skoolhoof
Application Forms
School Background
IT
Everjas - Klerebank
Staff
Academics
Procura
Newsletters/ Nuusbriewe
Photo Gallery
Sport
Kontak ons
Ever News
Borge / Bemarking
After Care / Nasorg
School Fees
Kultuur
Liefdadigheid
Skolierpatrollie
Consolidi Trust
Oueraksie
Nasorg / After Care

 

 

 

 

 

 


VAN DIE SKOOLHOOF SE KANTOOR

Geagte Ouers /
Dear Parents

‘n Nuwe Kwartaal…; nuwe eise...; nuwe geleenthede…

I suppose one could continue in this way and keep adding on.  We are heading for an extremely busy term, which will include many sporting opportunities, Damus AND A CONCERT!
 

Kom ons sit skouer aan die wiel en laat hierdie aksies gebeur!  Dit sal alles moontlik wees indien elkeen sy/haar gewig hierby ingooi en ons ouers betrokke raak wanneer oproepe tot betrokkenheid gemaak word.
 

You will also receive your spices shortly. We would like to thank our ‘Spice Girls’ for packing the orders.
 

Thank you for all the ACTION!  Dankie vir al die AKSIE!  Mag ons elke dag die vreugde van en erkentlikheid teenoor ons Hemelse Vader ervaar!

Evergroete / Kind regards

HENK ARANGIES
LAERSKOOL EVERSDAL PRIMARY SCHOOL
HEADMASTER


PERSONEEL VERJAARSDAE
STAFF BIRTHDAYS


 

Private Bag X4, Eversdal, Durbanville, 7550,
 
Western Cape

Telephone:  (021) 976-8134
                            

FAX
:  (021) 976-1569 


OINK TE HUUR!

 

Goed toegerus vir funksies asook werkswinkels.

 

Parking on premises with security guard.

 

Contact:

 Mrs Sarie Havinga

 021 976 8134 for details.


SCHOOL HOURS FOR 2014 /
SKOOLURE VIR 2014

Gr. 1 - 2           07:45 - 13:00 Mon - Thurs.

                        12:30  Friday.

 

Gr. 3 - 7           07:45 - 14:10 Mon - Thurs.

                        13:00 Friday.


 

 

 


NUUTSTE EVERFOKUS
LATEST EVER FOCUS


AFHAAL VAN SPESERYE /COLLECTION OF SPICES

Grade 1, 2, 3, 4, 5 & 6 orders are now ready for collection at the hall.

Monday/Tues: 08:00 - 12:00 or
17:30 - 21:00


HOKKIETOER SEUNS & DOGTERS O/14B

 

 

 

 

Die o/14B Seuns- en Dogtershokkiespanne het vanaf
25 – 26 Julie 2014 ‘n suksesvolle naweektoer na Worcester onderneem.  On Friday (25 July) they played against Worcester North Primary School and against Worcester Primary School on Saturday (26 July).  Well done Evers, you made us proud!

 


 

"SCHOOL COMMUNICATOR"
 

Die School Communicator is 'n sagtewareprogram wat al die nuutste skolenuus en ander belangrike inligting direk na u persoonlike rekenaar stuur.

 

We encourage all parents to install the School Communicator, keeping you updated on your child's school life and activities!

 

www.school-communicator.com/downloads

 

Select : Laerskool Eversdal Primary.


 

School Communicator now available on Windows mobile devices and the Nokia Lumia. 

 

You can now download the School Communicator from your Windows store for any Windows tablets and Windows smartphones, including the Nokia Lumia. Search for d6 School Communicator in the Windows store or follow the link

 

Link: http://www.school-communicator.com/download.php

 


 

 

 

 

 


GENERAL INFORMATION / ALGEMENE INLIGTING 

EVERSDAL KUNSKLUB/ART CLUB TRM 3

EVERFOKUS/ EVER FOCUS
(Non-School Sports Edition)
27-06-2014

CLOTHING POLICY (ENG) 2014

KLEREBELEID (AFR) 2014

BRIEF VAN DIE BEHEERLIGGAAM KWT 2
LETTER FROM GB TRM 2

TERM LETTER/ KWARTAALBRIEF

EVERNET (June)
(By Gr.7 learners)


EXTRA-MURAL PROGRAMME TRM 3
BUITEMUURSE PROGRAM KWT 3

KALENDER / CALENDER TRM 3 - 2014

SIEN AL DIE NUUTSTE FOTO'S IN DIE GALERY
SEE ALL THE LATEST PHOTOS IN THE GALLERY

WKOD GOEDGEKEURDE SKOOLKWARTALE VIR  2014
WCED APPROVED SCHOOL TERMS FOR 2014

WKOD KALENDER 2015 / WCED CALENDER 2015

PUMBA MENU 2014


RUGBYDAG VS WELGEMOED
soos gespeel op Saterdag, 26 Julie 2014.

 

 


JAARBOEK 2014 / YEAR BOOK 2014
 

Ons beplan om aan die einde van hierdie jaar ons eerste jaarboek te publiseer. In order to keep the costs involved as low as possible, we would like to invite you to become a sponsor by sponsoring one page (or more) at R1 000 each. 

 

Kontak asseblief vir Mariella Holmes in dié verband by mholmes@eversdal.org.za We are looking forward to hearing from you.


 

 

 

                                  

Updated by Bonnie Malan and Chris Mostert