HOME PAGE WEBMAIL
(vir alle gebruikers)
 PLATINUM SPONSORS
(Klik op foto vir skakel na borge se webblad)

Home
Skoolhoof
Application Forms
School Background
IT
Everjas - Klerebank
Staff
Academics
Procura
Newsletters/ Nuusbriewe
Photo Gallery
Sport
Kontak ons
Ever News
Borge / Bemarking
Nasorg / After Care
School Fees
Kultuur
Liefdadigheid
Skolierpatrollie
Consolidi Trust
Oueraksie

 

 

 

 

 

 


VAN DIE SKOOLHOOF SE KANTOOR

Geagte Ouers / Dear Parents

 Nog 'n vinnige week agter die rug, met nog 'n week se aktiwiteite wat voorlÍ.  Ek wil in die skrywe weer net 'n paar belangrike sake uitlig.  Die somer bring nuwe programme en sportsoorte - en in die proses vergeet ons dikwels reŽlings/prosedures.

 

We understand the frustration faced by our parents at times, but we have to make sure that all our learners are as safe as possible.  We cannot distinguish "bad" people from "good" people and we have to make sure that we put the best possible safety measures in place.

 

Net die volgende algemene sake:
 

  - Ons wys net weer ons ouers op die gewysigde eksamenprogram. 
 Dit is op ons webblad en die datums is alreeds in die vorige Everfokus deurgegee.

- Toegang  tot die skool vir ALLE sportaktiwiteite is deur die hek op ons sportvelde. Toegang deur die hoofhek aan die voorkant van die skool  (by die Grondslagfase verby) na rugbyvelde sal ook beskikbaar wees tot en met 18:00. (Die hek sal deur 'n wag beman word, of die hek en syhekkie (voor saal) sal oopgelaat word).  Die wagte patrolleer rondom die skool.  Lees meer / Read more.....
 

May you have a blessed week.

 

Evergroete / Kind regards

 

HENK ARANGIES: HEADMASTER

LAERSKOOL EVERSDAL PRIMARY SCHOOL

 


PERSONEEL VERJAARSDAE
STAFF BIRTHDAYS


 

Private Bag X4, Eversdal, Durbanville, 7550,
 
Western Cape

Telephone:  (021) 976-8134
                            

FAX
:  (021) 976-1569 


SCHOOL COMMUNICATOR"
 

Die School Communicator is 'n sagtewareprogram wat al die nuutste skolenuus en ander belangrike inligting direk na u persoonlike rekenaar stuur.

 

We encourage all parents to install the School Communicator, keeping you updated on your child's school life and activities!

 

www.school-communicator.com/downloads

 

Select : Laerskool Eversdal Primary.


 

School Communicator now available on Windows mobile devices and the Nokia Lumia. 

 

You can now download the School Communicator from your Windows store for any Windows tablets and Windows smartphones, including the Nokia Lumia. Search for d6 School Communicator in the Windows store or follow the link

 

Link: http://www.school-communicator.com/download.php


 


EVER FOCUS
EVERFOKUS


 

GEWYSIGDE EKSAMEN ROOSTER / REVISED EXAM

TIMETABLE 2014

 

Friday

 

14-Nov

 

Technology

 

Gr 7

Monday

 

17-Nov

 

EMS

 

Gr 7

Tuesday

 

18-Nov

 

Arts and Culture

 

Gr 7

Woensdag

 

19-Nov

 

Geskiedenis

 

Gr 4-7

Donderdag

 

20-Nov

 

Huistale

 

Gr 4-7

Friday

 

21-Nov

 

Maths

 

Gr 4-7

Maandag

 

24-Nov

 

Addisionele Tale

 

Gr 4-7

Dinsdag

 

25-Nov

 

Natuurwetenskappe

 

Gr 4-6

 

 

 

 

en Tegnologie

 

Gr 7

Woensdag

 

26-Nov

 

Aardrykskunde

 

Gr 4-7

Donderdag

 

27-Nov

 

LO

 

Gr 7

 

 

 

 

PSW

 

Gr 4-6

 


MARKDAG GR. 3 / MARKET DAY GR. 3
 
 

 


GENERAL INFORMATION / ALGEMENE INLIGTING 

EMILE MINNIE
OPTREDE

ART CLASSES/KUNSKLASSE KWT 4

HELP THE RURAL CHILD

CLOTHING POLICY (ENG) 2014

KLEREBELEID (AFR) 2014

KALENDER / CALENDER TRM 4

EVERFOKUS NON-SCHOOL SPORTS EDITION

EXTRA-MURAL PROGRAMME TRM 4
BUITEMUURSE PROGRAM KWT 4

KWARTAALBRIEF / TERM LETTER

SIEN AL DIE NUUTSTE FOTO'S IN DIE GALERY
SEE ALL THE LATEST PHOTOS IN THE GALLERY

WKOD GOEDGEKEURDE SKOOLKWARTALE VIR  2014
WCED APPROVED SCHOOL TERMS FOR 2014

WKOD KALENDER 2015 / WCED CALENDER 2015

PUMBA MENU 2014


SCHOOL HOURS FOR 2014 /
SKOOLURE VIR 2014

Gr. 1 - 2 
 
07:45 - 13:00   Mon - Thurs.

   12:30  Friday.

 

Gr. 3 - 7  
         07:45 - 14:10 Mon - Thurs.

  13:00 Friday.


 

 

 
   
     
       

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

                                  

Updated by Bonnie Malan and Chris Mostert