HOME PAGE WEBMAIL
(vir alle gebruikers)
 PLATINUM SPONSORS
(Klik op foto vir skakel na borge se webblad)

 

Home
Skoolhoof
Application Forms
School Background
IT
Everjas - Klerebank
Staff
Academics
Procura
Circulars / Omsendbriewe
Photo Gallery
Sport
Kontak ons
Ever News
Borge / Bemarking
Nasorg / After Care
School Fees
Kultuur
Liefdadigheid
Skolierpatrollie
Consolidi Trust
Oueraksie
Cyber Wellness

 

 

 

 

 

 


VAN DIE SKOOLHOOF SE KANTOOR     

n Hartlike welkom met die aanvang van n splinternuwe jaar met al die geleenthede en uitdagings wat daarin gesetel is.  Ons hoop en glo dat ons vanjaar vir elke leerder n geleentheid kan skep waar hy/sy hul spesifieke vaardighede en talente sal kan ontwikkel en slyp.

 

We believe that 2015 will be another exciting year, in Eversdal Primary School, and we would like to invite you to find a way of becoming part of the Eversdal Family.

 

We have great plans to take the EVER ACTION (EVERAKSIE) to a whole new level this year.  More information will be given on this topic during the Parent Evening on 28 January.  You will be given the opportunity to become involved in the school and to share your skills and/or time with us. Please volunteer your services. We will introduce Georg Rautenbach to you at the parent evening. He will be leading the EVERAKSIE Committee this year. We want to encourage our parents to volunteer as CLASS REPRESENTATIVES, as we would like to have the CLASS REPSRESENTATIVES more involved in our school programme this year.

 

Baie goeie vriendskappe word deur middel van die KLASVERTEEN-WOORDIGERS en die EVERAKSIE gevorm meer hieroor by die Oueraand.  Al die klasverteenwoordigers vergader op Maandagaand, 2 Februarie, om 18:30 in die Jack van Renensaal.

 

Lees verder / more


PERSONEEL VERJAARSDAE
STAFF BIRTHDAYS


 

Private Bag X4, Eversdal, Durbanville, 7550,
 
Western Cape

Telephone:  (021) 976-8134
                            

FAX
:  (021) 976-1569 


SCHOOL COMMUNICATOR"
 

Die School Communicator is 'n sagtewareprogram wat al die nuutste skolenuus en ander belangrike inligting direk na u persoonlike rekenaar stuur.

 

We encourage all parents to install the School Communicator, keeping you updated on your child's school life and activities!

 

www.school-communicator.com/downloads

 

Select : Laerskool Eversdal Primary.


 

School Communicator now available on Windows mobile devices and the Nokia Lumia. 

 

You can now download the School Communicator from your Windows store for any Windows tablets and Windows smartphones, including the Nokia Lumia. Search for d6 School Communicator in the Windows store or follow the link

 

Link: http://www.school-communicator.com/download.php


 

SMS WEB: BAMBISA APP

 

In 2014 SMS Web launched their BAMBISA APP: It is free to use for schools, teachers and parents.

 

To download the Bambisa app:
 

Android: Play store

iPhone: Apple store

Blackberry: Blackberry World
 

 OR

Please note: this link is only accessible from a Cellphone.
 Click the following link http://goo.gl/hy6wD6.Your school code is G7GQJM 

 

If you have had the app previously on your phone and it now asks for a verification code: Go Back and re-enter your Name and Cellphone number, it will then send you an sms with a verification number. If the message still persists, uninstall the App and Re-install.

 

Any further enquires: SMS WEB - 0861767932


 

 

 


EVERFOKUS / EVER FOCUS

CIRCULARS/OMSENDBRIEWE


SING SONG PREPARATION FOR  INTER HOUSE

CLICK ON LINK TO WATCH
https://www.youtube.com/watch?v=vcship7Blo8


NEW GRADE 7 JACKETS


ONS SKOOLHOOF HET VERJAAR!!GENERAL INFORMATION / ALGEMENE INLIGTING 

KUNSKLASSE
ART CLASSES

EVERNET NOV.

SKRYFBEHOEFTELYS 2015
STATIONERY LIST 2015

HELP THE RURAL CHILD

CLOTHING POLICY (ENG) 2014

KLEREBELEID (AFR) 2014

KALENDER / CALENDER TRM 1: 2015

EXTRA-MURAL PROGRAMME TRM 1-2015

KWARTAALBRIEF / TERM LETTER

SIEN AL DIE NUUTSTE FOTO'S IN DIE GALERY
SEE ALL THE LATEST PHOTOS IN THE GALLERY

WKOD KALENDER 2015 / WCED CALENDER 2015

PUMBA MENU 2014


 

NEW/NUWE
SCHOOL HOURS FOR 2015 /
SKOOLURE VIR 2015

Gr. 1 - 2 
 
07:45 - 13:00   Mon - Thurs.

  07:45 - 13:00  Friday.

 

Gr. 3   
         07:45 - 13:45 Mon - Thurs.

  07:45 -13:00 Friday.

 

Gr. 4-7

 07:45 - 14:15 Mon - Thurs.

  07:45 -13:15 Friday.

 

Graad 3 leerders sal om 13:45 verdaag word. Nasorg leerders gaan direk Nasorg toe. Sommige leerders sal na hul onderskeie sportaktiwiteite gaan. Die res word verdaag by die rolhek naaste aan die Graad 3 klasse. Hulle sal onder toesig verdaag word.

 

The Grade 3 learners will be adjourned at 13:45.  Aftercare learners will go directly to the aftercare centre. Learners who are participating in sport activities will go to their different sport activities. The rest of the grade 3 learners will be adjourned from the gate closest to the Grade 3 classes. There will be supervision for all learners.


 

 

 


 

 

 

 

 
   
     
       

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

                                  

Updated by Bonnie Malan and Chris Mostert