Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Phone: 021 976 8134
Email:


GRAAD 1 AANSOEKE 2020 – 12-03-2019 – GRADE 1 APPLICATIONS 2020

Written by , on 11 March 2019
Post category: Communications
No Comments

GRAAD 1 AANSOEKE 2020

Ons herinner ouers dat aansoeke sluit op Vrydag, 15 Maart 2019 om 11:00.

Parents are still required to apply on the WCED online website: https://admissions.westerncape.gov.za as well as on the school’s application form (downloaded from the school’s website).

Completed school application forms have to be returned to the school or e-mail to apply@eversdal.org.za 

Ons verneem dat skole reeds ouers in kennis stel dat hul kinders aanvaar is. Dit is onwettig aangesien aansoeke eers op 15 Maart 2019 sluit.

Soos bepaal deur die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) hou ons streng by die datums soos aan ons gekommunikeer. Dit is so met die Distrikskantoor bevestig. Ons is tans besig met die ontvangs van aansoeke. Die prosesseringsproses vind vroeg in die tweede kwartaal plaas.

Please take note of the following important dates:

15 March 2019: School applications close at 11:00.
7 June 2019: Parents are informed online regarding the outcome.
12 July 2019: Parents confirm final acceptance.

Comments are closed.

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
SITE NAVIGATION
 
Home
Application to School
Calendar
Latest News
Gallery
Blogs
Contact
Sitemap
BLOGS
 
Eversdal General Blog
Headmaster
Curriculum
Grades
Sport
Culture
FOLLOW US
 


CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:

Website Design by Revenge Designs