Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Phone: 021 976 8134
Email:


APPLICATION FORMS (2020) / AANSOEKVORMS (2020)

AANSOEK OM GR. 1 LEERDERTOELATING BY LAERSKOOL EVERSDAL VIR 2020

Ons herinner ouers dat aansoeke sluit op Vrydag, 15 Maart 2019 om 11:00.

Parents are still required to apply on the WCED online website: https://admissions.westerncape.gov.za as well as on the school’s application form (downloaded from the school’s website).

Completed school application forms have to be returned to the school or e-mail to apply@eversdal.org.za 

Ons verneem dat skole reeds ouers in kennis stel dat hul kinders aanvaar is. Dit is onwettig aangesien aansoeke eers op 15 Maart 2019 sluit.

Soos bepaal deur die Wes-Kaap Onderwysdepartement (WKOD) hou ons streng by die datums soos aan ons gekommunikeer. Dit is so met die Distrikskantoor bevestig. Ons is tans besig met die ontvangs van aansoeke. Die prosesseringsproses vind vroeg in die tweede kwartaal plaas.

Please take note of the following important dates:

15 March 2019: School applications close at 11:00.
7 June 2019: Parents are informed online regarding the outcome.
12 July 2019: Parents confirm final acceptance.

 COVERING LETTER Gr.1 2020 
 DEKBRIEF AFR 2020
 APPLICATION FORM Gr. 1 2020
 APPLICATION FORM 2019
 AANSOEKVORM 2020
 AANSOEKVORM 2019
 CONFIDENTIAL INFORMATION REGARDING YOUR CHILD 2020
 CONFIDENTIAL INFORMATION REGARDING YOUR CHILD 2019
 VERTROULIKE INLIGTING RAKENDE U KIND 2020
 VERTROULIKE INLIGTING RAKENDE U KIND 2019
 IMMEDIATE AND ADDITIONAL AREAS 2020
 IMMEDIATE AND ADDITIONAL AREAS 2019
 DIREKTE EN ADDISIONELE AREAS 2020
 DIREKTE EN ADDISIONELE AREAS 2019
 APPLICATIONS OUTSIDE THE IMMEDIATE AREA 2020
 APPLICATIONS OUTSIDE THE IMMEDIATE AREA 2019
 AANSOEKE BUITE DIREKTE GEBIED 2020
 AANSOEKE BUITE DIREKTE GEBIED 2019
 SCHOOL FEES LETTER – DEBIT ORDER 2020
 SCHOOL FEES LETTER – DEBIT ORDER 2019
 SKOOLFONDSVORM – DEBIETORDER 2020
 SKOOLFONDSVORM – DEBIETORDER 2019
 FINANCIAL UNDERTAKING 2020
 FINANCIAL UNDERTAKING 2019
 FINANSIEëLE ONDERNEMING 2020
 FINANSIEëLE ONDERNEMING 2019
 AFTERCARE APPLICATION LETTER 2020
 AFTERCARE APPLICATION LETTER 2019
 NASORG AANSOEKBRIEF 2020
NASORG AANSOEKBRIEF 2019
 EVERSDAL AFTERCARE PAMPHLET 2020
 EVERSDAL AFTERCARE PAMPHLET 2019
 EVERNASORG PAMFLET 2020
 EVERNASORG PAMFLET 2019
 ADMISSIONS POLICY  TOELATINGSBELEID
VIR MEER INLIGTING SKAKEL OF E-POS:
(021) 976-8134 OF E-POS
SCHOOLS BANKING DETAILS / SKOOL SE BANKBESONDERHEDE

ABSA BANK
ACC/REKNR. 1410490664
TAKKODE / BRANCH CODE: 632005
GEBRUIK U KIND SE NAAM EN VAN AS VERWYSING!
PLEASE USE YOUR CHILD’S NAME AND SURNAME AS REFERENCE!

 

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
SITE NAVIGATION
 
Home
Application to School
Calendar
Latest News
Gallery
Blogs
Contact
Sitemap
BLOGS
 
Eversdal General Blog
Headmaster
Curriculum
Grades
Sport
Culture
FOLLOW US
 


CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:

Website Design by Revenge Designs