Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Phone: 021 976 8134
Email:


APPLICATION FORMS (2020) / AANSOEKVORMS (2020)

AANSOEK OM GR. 1 LEERDERTOELATING BY LAERSKOOL EVERSDAL VIR 2020

Die Wes-Kaap Onderwysdepartement beskou vroeë inskrywings as ‘n prioriteit vir die begin van ‘n suksesvolle skooljaar. Om inskrywings te vergemaklik, het die Departement ‘n aanlynstelsel geïmplementeer waarop ouers aanlyn kan registreer.

This year, Eversdal Primary School is a pilot school, with regard to the Online Admission process. Since this electronic process is being launched on a trial basis, the Governing Body has decided to run a concurrent application process.

Parents are still required to complete in duplicate, i.e. complete the school application form (downloaded from the school’s website) as well as on the WCED Online Website: https://admissions.westerncape.gov.za (online application).

Completed school application forms can be returned to the school or e-mail to apply@eversdal.org.za 

Dit is verpligtend vir ouers wat by meer as een skool aansoek doen, om hul voorkeurorde op die stelsel aan te dui.

Let op na die volgende belangrike datums:
15 Februarie 2019: Skooltoelatings open
15 Maart 2019: Skooltoelatings sluit
7 Junie 2019: Ouers word aanlyn van die uitkoms in kennis gestel.
12 Julie 2019: Ouers bevestig finale aanvaarding, aanlyn.

The application forms will be available on the school’s website or can be collected from the school from 07:00 – 14:30.

 

 COVERING LETTER 2020  DEKBRIEF AFR 2020
 APPLICATION FORM 2020  AANSOEKVORM 2020
 CONFIDENTIAL INFORMATION REGARDING YOUR CHILD 2020  VERTROULIKE INLIGTING RAKENDE U KIND 2020
 IMMEDIATE AND ADDITIONAL AREAS 2020  DIREKTE EN ADDISIONELE AREAS 2020
 APPLICATIONS OUTSIDE THE IMMEDIATE AREA 2020  AANSOEKE BUITE DIREKTE GEBIED 2020
 SCHOOL FEES LETTER – DEBIT ORDER 2020  SKOOLFONDSVORM – DEBIETORDER 2020
 FINANCIAL UNDERTAKING 2020  FINANSIEëLE ONDERNEMING 2020
 AFTERCARE APPLICATION LETTER 2020  NASORG AANSOEKBRIEF 2020
 EVERSDAL AFTERCARE PAMPHLET 2020  EVERNASORG PAMFLET 2020
 ADMISSIONS POLICY  TOELATINGSBELEID
VIR MEER INLIGTING SKAKEL OF E-POS:
(021) 976-8134 OF E-POS
SCHOOLS BANKING DETAILS / SKOOL SE BANKBESONDERHEDE

ABSA BANK
ACC/REKNR. 1410490664
TAKKODE / BRANCH CODE: 632005
GEBRUIK U KIND SE NAAM EN VAN AS VERWYSING!
PLEASE USE YOUR CHILD’S NAME AND SURNAME AS REFERENCE!

 

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
SITE NAVIGATION
 
Home
Application to School
Calendar
Latest News
Gallery
Blogs
Contact
Sitemap
BLOGS
 
Eversdal General Blog
Headmaster
Curriculum
Grades
Sport
Culture
FOLLOW US
 


CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:

Website Design by Revenge Designs