Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Phone: 021 976 8134
Email:


SCHOOL FEES / SKOOLGELDE 2019
Monthly / Maandeliks R1985 x 10 (Jan – Okt)
Per Year /Per Jaar R19 850
3% korting indien betaal voor/op 28/02/2019 = R19 254
3% discount if paid before/on 28/02/2019 = R19 254
DEBIETORDERVORM 2019
DEBIT ORDER FORM 2019AANSOEK OM KWYTSKELDING
EXEMPTION OF COMPULSORY SCHOOL FEES
MUSIC /MUSIEK  2019
9 lessons per term R850 per term
18 lessons per term R1700 per term
9 group lesson per term R615 per term
ABSA
ACC: 1410490664
BRANCH CODE: 632005

VERY IMPORTANT !! Please use learners name and surname as reference.

BAIE BELANGRIK!! Gebruik asb. die leerder se naam en van as verwysing.

Chess Fees – R600 per year paid in advance
Skaakfooie – R600 per jaar vooruitbetaalbaar

 AFTERCARE FEES / NASORGFOOI 2019
Monthly / Maandeliks R1250 x 10 (Feb – Nov) 13:00 – 18:00
Per Year / Per Jaar

R12 500 – 5% discount if paid on or before 28/02/2019 = R11 875

R12,500 – 5% korting indien betaal teen 28/02/2019 = R11 875

Morning Care / Oggendsorg

R190 per month / per maand x 10 (Feb – Nov)

 

Holiday Care /Vakansiesorg R110 per day extra / per dag ekstra
CONSOLIDI TRUST
NEDBANK BELLVILLE 103610
TJEK NO. 1036376648

VERY IMPORTANT !! Please use learners name and surname as reference.

BAIE BELANGRIK!! Gebruik asb. die leerder se naam en van as verwysing.

 

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
SITE NAVIGATION
 
Home
Application to School
Calendar
Latest News
Gallery
Blogs
Contact
Sitemap
BLOGS
 
Eversdal General Blog
Headmaster
Curriculum
Grades
Sport
Culture
FOLLOW US
 


CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:

Website Design by Revenge Designs