Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Phone: 021 976 8134
Email:Eversdal Primary School, Stepping Stones, Durbanville, 7550

Phone: 021 976 8134
Email: info@eversdal.org.zaWAARDE BANNER WEBSITE
Lugfoto
STEM_LEGO
STEM2-1024x512
Tennis-1
Veld-2-1
Evergym
EVERkilo4
previous arrow
next arrow

LAERSKOOL EVERSDAL PRIMARY SCHOOL
TOELATINGS/ADMISSIONS (GR 1 – 7)

Any enquiries regarding 2023 applications, please send an email to: apply@eversdal.org.za

Ouer(s) word versoek om vertroud te raak met ons toelatingsbeleid.
Parent(s) are advised to familiarize themselves with our enrolment policy.

ADMISSIONS POLICY
TOELATINGSBELEID

2024 AANSOEKPROSEDURE/2024 ADMISSIONS PROCEDURE:

Ouer(s) kan slegs aanlyn op die WKOD-webwerf aansoek doen. Geen harde kopie skoolaansoekvorm is beskikbaar nie. Parents(s) only apply on the WCED online website. No hardcopy school application form is available.

Hierdie webwerf is tans gesluit vir nuwe/laat 2024 aansoeke. This website is currently closed for new/late 2024 applications.

Slegs die Distrikkantore kan 2024 aansoeke laai. Only the District Offices can upload applications for 2024.

Metro North District Office (Durbanville Schools)
9 Timmerman Street, Parow
021 938 3000

Ms Terri Jasper: Terri.Jasper@westerncape.gov.za / 021 833 5481.
Ms Yolanda Rudolph Yolanda.Rudolph@westerncape.gov.za / 021 938 3175.

Metro East District Office (Brackenfell & Bellville Schools)
021 900 7000

Mr Zukiswa Cwayi: Zukisa.Cwayi@westerncape.gov.za / 021 900 7040
Mr Patrick Mdledle: Patrick.Mdledle@westerncape.gov.za / 021 900 7047

Dit is verpligtend vir ouer(s) om by drie skole aansoek te doen en om hul voorkeurorde op die stelsel aan te dui. Hierdie proses geld vir nuwe toetreders (Gr. 1), sowel as nuwe Gr. 2 – 7 leerders vir 2024.

It is mandatory for parent(s) to apply at three schools and in addition to indicate their order of preference on the system. This process applies to new entrants (Gr 1) as well as to new Gr 2 – 7 learners for 2024.

Enige oneerlike of verkeerde inligting wat tydens die aansoekproses ingedien word, kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur en/of gediskwalifiseer word deur die Skool se Beheerliggaam of die WKOD.
Any false or incorrect information submitted during the application process may result in your application being rejected and/or disqualified by the School’s Governing Body or the WCED.

Enige navrae rondom die WKOD sisteem kan gestuur word aan:
Any enquiries regarding the WCED system can be sent to:
wced.admissions@westerncape.gov.za

 

 

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
SITE NAVIGATION
 
Home
Application to School
Calendar
Latest News

 
Gallery
Contact
Sitemap
FOLLOW US
 
CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:
FOLLOW US
 
CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:

Website Design by Revenge Designs