Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Phone: 021 976 8134
Email:Eversdal Primary School, Stepping Stones, Durbanville, 7550

Phone: 021 976 8134
Email: info@eversdal.org.zaprevious arrow
next arrow
Slider

APPLICATION FORMS (2021) / AANSOEKVORMS (2021)

Parents are required to complete in duplicate, i.e. complete the school application form (hard copy), as well the application on the WCED Online Website: https://admissions.westerncape.gov.za

Completed school application forms can be returned to the school or e-mail to apply@eversdal.org.za  

Dit is verpligtend vir ouers wat by meer as een skool aansoek doen, om hul voorkeurorde op die stelsel aan te dui.

 Let op na die volgende belangrike datums:
17 Februarie 2020: Skooltoelatings open 
17 Maart 2020: Skooltoelatings sluit 
Tussen 15 – 20 Mei 2020: Ouers word aanlyn van die uitkoms in kennis gestel. 
05 Junie 2020: Ouers bevestig finale aanvaarding, aanlyn. 

The application forms will be available on the school’s website or can be collected from the school from 07:00 – 14:30.

 AANSOEKE 2021/APPLICATIONS 2021
2021 Application forms will only be available from
Monday, 17 February 2020. The forms will be uploaded below.

 AANSOEKE 2020/APPLICATIONS 2020

 1 TOELATINGS DEKBRIEF 2021 
 1 ADMISSIONS COVERING LETTER 2021
 1 AANSOEKVORM 2020
 1 APPLICATION FORM 2020
 2 AANSOEKVORM 2021
 2 APPLICATION FORM 2021
 2 DIREKTE & ADDISIONELE AREAS 2020
 2 IMMEDIATE & ADDITIONAL AREAS 2020
 3 DIREKTE & ADDISIONELE AREAS 2021
 3 IMMEDIATE & ADDITIONAL AREAS 2021
 3 SKOOLFONDSVORM & FINANSIEëLE ONDERNEMING 2020
 3 SCHOOL FEES FORM & FINANCIAL UNDERTAKING 2020
 4 SKOOLFONDSVORM & FINANSIEëLE ONDERNEMING 2021
 4 SCHOOL FEES FORM & FINANCIAL UNDERTAKING 2021
 4 NASORG AANSOEKBRIEF 2020
 4 AFTERCARE APPLICATION LETTER 2020
 5 NASORG AANSOEKBRIEF 2021
 5 AFTERCARE APPLICATION LETTER 2021
 5 EVERNASORG PAMFLET 2020
 5 EVERSDAL AFTERCARE PAMPHLET 2020
 6 EVERNASORG PAMFLET 2021
 6 EVERSDAL AFTERCARE PAMPHLET 2021
 6 TOELATINGSBELEID
 6 ADMISSIONS POLICY
 7 TOELATINGSBELEID
 7 ADMISSIONS POLICY

VIR MEER INLIGTING SKAKEL OF E-POS:
(021) 976-8134 OF E-POS apply@eversdal.org.za 

SKOOL SE BANKBESONDERHEDE/SCHOOL’S BANKING DETAILS:

ABSA BANK
REKENINGNO./ACC. NUMBER:     1410490664
TAKKODE / BRANCH CODE: 632005
GEBRUIK U KIND SE NAAM EN VAN AS VERWYSING!
PLEASE USE YOUR CHILD’S NAME AND SURNAME AS REFERENCE!

 

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
SITE NAVIGATION
 
Home
Application to School
Calendar
Latest News
Gallery
Blogs
Contact
Sitemap
BLOGS
 
Eversdal General Blog
Curriculum
Sport
Culture
FOLLOW US
 
CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:
FOLLOW US
 
CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:

Website Design by Revenge Designs