Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Phone: 021 976 8134
Email:


SCHOOL FEES / SKOOLGELDE 2018
Monthly / Maandeliks R1829 x 10 (Einde Jan. – einde Okt.)
Per Year /Per Jaar R18 290
3% korting indien betaal voor/op 28/02/2018 = R17,742
3% discount if paid before/on 28/02/2018 = R17,742
DEBIETORDERVORM 2018 

DEBIT ORDER FORM 2018

MUSIC /MUSIEK  2018
1 lesson per week /1 les per week R800 per kwartaal (10 weke se lesse)
R800 per term (10 weeks lessons)
2 lessons per week /2 lesse per week R1600 per term (10 weeks lessons)
R1600 per kwartaal (10 weke se lesse)
 1 group lesson per week / 1 groeples per week R580 per term (10 weeks lessons)
R580 per kwartaal (10 weke se lesse)
ABSA
ACC: 1410490664
BRANCH CODE: 632005

VERY IMPORTANT !! Please use learners name and surname as reference.

BAIE BELANGRIK!! Gebruik asb. die leerder se naam en van as verwysing.

Chess Fees – R500 per year paid in advance
Skaakfooie – R500 per jaar vooruitbetaalbaar

 AFTERCARE FEES / NASORGFOOI 2018
Monthly / Maandeliks R1150 x 10 (Feb. Nov.)
Per Year / Per Jaar

R11,500 – 5% discount if paid on or before 28/02/2016 = R10,925

R11,500 – 5% korting indien betaal teen 28/02/2016 = R10,925

Morning Care / Oggendsorg

R175 per month / per maand x 10 (Feb – Nov)

R1750 per jaar  – 5% korting indien betaal teen 28/02/2018 = R1662

R1750 per year – 5% discount if paid on or before 28/02/2018 = R1662

Holiday Care /Vakansiesorg R110 per day extra / per dag ekstra
CONSOLIDI TRUST
NEDBANK BELLVILLE 103610
TJEK NO. 1036376648

VERY IMPORTANT !! Please use learners name and surname as reference.

BAIE BELANGRIK!! Gebruik asb. die leerder se naam en van as verwysing.

 

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
SITE NAVIGATION
 
Home
Application to School
Calendar
Latest News
Gallery
Blogs
Contact
Sitemap
BLOGS
 
Eversdal General Blog
Headmaster
Curriculum
Grades
Sport
Culture
FOLLOW US
 


CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:

Website Design by Revenge Designs