Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Phone: 021 976 8134
Email:


SCHOOL FEES / SKOOLGELDE 2017
Monthly / Maandeliks R1675 x 10 (Einde Jan. – einde Okt.)
Per Year /Per Jaar R16,750
3% korting indien betaal voor/op 28/02/2017 = R16,247
3% discount if paid before/on 28/02/2017 = R16,247
EXEMPTION OF COMPULSORY SCHOOL FEES

AANSOEK OM KWYTSKELDING

DEBIETORDERVORM 2018 

DEBIT ORDER FORM 2018

MUSIC /MUSIEK  2017
1 lesson per week /1 les per week R750 per kwartaal (10 weke se lesse)
R750 per term (10 weeks lessons)
2 lessons per week /2 lesse per week R1500 per term (10 weeks lessons)
R1500 per kwartaal (10 weke se lesse)
 1 group lesson per week / 1 groeples per week R550 per term (10 weeks lessons)
R550 per kwartaal (10 weke se lesse)
ABSA
ACC: 1410490664
BRANCH CODE: 632005

VERY IMPORTANT !! Please use learners name and surname as reference.

BAIE BELANGRIK!! Gebruik asb. die leerder se naam en van as verwysing.

 

 AFTERCARE FEES / NASORGFOOI 2017
Monthly / Maandeliks R1054 x 10 (Feb. Nov.)
Per Year / Per Jaar

R10,054 – 5% discount if paid on or before 28/02/2016 = R10,013

R10,054 – 5% korting indien betaal teen 28/02/2016 = R10,013

Morning Care / Oggendsorg

R161 per month / per maand x 10 (Feb – Nov)

R1610 per jaar  – 5% korting indien betaal teen 28/02/2017 = R1529.50

R1610 per year – 5% discount if paid on or before 28/02/2017 = R1529.50

Holiday Care /Vakansiesorg R94 per day extra / per dag ekstra
CONSOLIDI TRUST
NEDBANK BELLVILLE 103610
TJEK NO. 1036376648

VERY IMPORTANT !! Please use learners name and surname as reference.

BAIE BELANGRIK!! Gebruik asb. die leerder se naam en van as verwysing.

 

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
SITE NAVIGATION
 
Home
Application to School
Calendar
Latest News
Gallery
Blogs
Contact
Sitemap
BLOGS
 
Eversdal General Blog
Headmaster
Curriculum
Grades
Sport
Culture
FOLLOW US
 


CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:

Website Design by Revenge Designs