Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville
7550

Phone: 021 976 8134
Email:Eversdal Primary School, Stepping Stones, Durbanville, 7550

Phone: 021 976 8134
Email: info@eversdal.org.zaWAARDE BANNER WEBSITE
Lugfoto
STEM_LEGO
STEM2-1024x512
Tennis-1
Veld-2-1
Evergym
EVERkilo4
previous arrow
next arrow

26-03-2020 KURRIKULUMNUUS – COVID19 – CURRICULUM NEWS

Dear Parents/Geagte Ouers
(Please study the letters included, very carefully)

We realize that anxiety and fear is experience by most of us and the uncertainty of what lies ahead is the most dis-concerning. It is amidst all this uncertainty that we want to give some certainty and calm regarding the academic realities to the learners (and parents) of Eversdal Primary School.

Ek het sopas geluister na een van die laaste uitsendings (voor afsondering) van Minister Angie Motshekga (Minister van Onderwys) en sy het dit duidelik gestel dat hulle nie anders kan as om die drade van die onderwys volgende kwartaal  (wanneer dit ook mag wees) op te tel waar die eerste kwartaal geëindig het nie. Dit gesien in die lig van die miljoene kinders in Suid-Afrika wat nie toegang het tot gesofistikeerde onderwysstelsels en toegang tot tegnologie en internet nie, kan seker nie anders nie

Our school, like many others are very fortunate that we can continue with academics, but we have to understand that we are a collective as far as it concerns the EDUCATION SYSTEM OF SOUTH AFRICA and we can expect that changes will have to be made to the curriculum, if time (in school) cannot be found to catch up on lost time.

Ons besef dat van ons ouers op hierdie stadium deur moeilike tye gaan.  Ons is daarom so dankbaar dat u voorgaan om skoolfonds en nasorgfondse te betaal.  Mnr Schreuder (Hoof van die WKOD) verwys ook in sy brief daarna, maar meer as 60% van ons skool se onderwysers se salarisse word uit die skoolfonds betaal en die hele nasorgpersoneel uit nasorgfondse.  Hierdie virus het ‘n rippeleffek op almal en die hele ekonomie.  Dit is in hierdie tye wat gemeenskappe mekaar moet ondersteun – almal gaan op verskillende maniere hierdeur geraak word.

The following correspondence is relevant:

STATEMENT BY BRIAN SCHREUDER – HEAD OF WESTERN CAPE EDUCATION DEPARTMENT – NATIONAL LOCKDOWN

CURR PLAN – FOUNDATION PHASE
KURR PLAN – GRONDSLAGFASE
CURR PLAN – INTERSEN
KURR PLAN – INTERSEN

PLATINUM SPONSORS
Click on photo for link to
sponsor website.
SITE NAVIGATION
 
Home
Application to School
Calendar
Latest News

 
Gallery
Contact
Sitemap
FOLLOW US
 
CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:
FOLLOW US
 
CONTACT US
 
Eversdal Primary School,
Stepping Stones, Durbanville

Phone: 021 976 8134
Email:

Website Design by Revenge Designs